Nieuwbouw Centraal Laboratorium

Centrale Bank van Suriname

Restauratie St Petrus en Paulus Kathedraal

Nieuwbouw Nationaal Archief

Restauratie Nola Hatterman Instituut

Stichting Erfgoed Fort Zeelandia

Nieuwbouw Spoedeisende Hulp Akademisch Ziekenhuis

Nieuwbouw Volkscredietbank

Restauratie Ministerie van Volksgezondheid